Cechy probiercze i znakowanie

Prezentowane poniżej informacje służą poszerzeniu wiedzy Klientów sklepu Niepowtarzalne.com na temat znakowania wyrobów z metali szlachetnych. Nie wyczerpują one tematu, nie stanowią porady prawnej i nie mogą być podstawą wysuwania roszczeń. Na dole strony znajdą Państwo linki do niektórych ustaw i rozporządzeń, w których omawiane tu zagadnienia, są ujęte w sposób szczegółowy. Dodatkowe opracowania i informacje mogą Państwo również znaleźć na stronach okręgowych urzędów probierczych.

Znak imienny

Zestaw do nanoszenia znaku imiennego

Zestaw do nanoszenia znaku imiennego w Pracowni Artystycznej "Niepowtarzalne"

Znak imienny, to niewielka grafika, którą każdy jubiler oznacza wszystkie wykonane przez siebie wyroby z metali szlachetnych. Jest to rodzaj swoistego podpisu, a jego używanie jest wymogiem polskiego prawa. Każdy zakład jubilerski posiada swój indywidualny znak imienny, który rejestrowany jest w urzędzie probierczym. Zakazane jest wprowadzanie do obrotu wyrobów z metali szlachetnych, na których nie został umieszczony znak imienny wytwórcy lub importera. W przypadku jubilerów indywidualnych zazwyczaj znak imienny stanowią inicjały zamknięte w kształcie geometrycznym.

Wszystkie wyroby z metali szlachetnych, które mogą Państwo kupić na stronie Niepowtarzalne.com zostały wytworzone w Pracowni Artystycznej „Niepowtarzalne” i zgodnie z prawem również oznaczone są znakiem imiennym.

Znak imienny można umieszczać na wyrobach w dwojaki sposób:

  • Używając tzw. imiennika, czyli znakownika z wygrawerowanym negatywem znaku imiennego. Znak umieszcza się wybijając go mechanicznie na mało wyeksponowanej części wyrobu.
  • Drugim sposobem jest zlecenie grawerowania znaku imiennego do urzędu probierczego, gdzie używając lasera wypala się odpowiednią grafikę na wyrobie.

Cechy probiercze

Wyrób srebrny ocechowany i z naniesionym znakiem imiennym

Jeden z naszych wyrobów srebrny ocechowany i z naniesionym znakiem imiennym

Cecha probiercza to oznaczenie wyrobu z metali szlachetnych, które świadczy o tym, że dany wyrób został zbadany w urzędzie probierczym i został wykonany z metalu szlachetnego o próbie, na którą wskazuje cecha. Próba, czyli klasa czystości metalu szlachetnego, oznaczana jest liczbowo w tysięcznych częściach. Przykładowo cecha dla srebra z próbą 925 świadczy o tym, że srebro użyte do tego wyrobu było czyste co najmniej w 92,5%.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych określa wizerunki i konkretne wartości prób, jakie mogą przyjmować wyroby z metali szlachetnych. Z tego powodu próby oznaczając minimalną czystość użytego metalu szlachetnego. Próba 925 dla srebra oznacza, że srebro może mieć czystość od 92,5% do 98,9%, gdyż kolejną wartością próby przewidzianą w ustawie jest 999.

Nie wszystkie wyroby z metali szlachetnych muszą być ocechowane. Jeżeli masa metalu szlachetnego użytego w wyrobie nie przekracza 1 g w przypadku złota lub platyny oraz 5 g w przypadku srebra, wyrób nie musi być cechowany. Nie zwalnia to z obowiązku umieszczenia na wyrobie znaku imiennego oraz spełnieniu obowiązków informacyjnych w stosunku do Klienta lub innego podmiotu, któremu udostępnia się wyrób w celu sprzedaży lub używania. Wyżej wymienione masy dotyczą pojedynczego wyrobu, nawet, gdy takie wyroby zazwyczaj sprzedaje się w parach, na przykład kolczyki, czy spinki do mankietów.

Znak graficzny cechy wskazuje również na materiał, z którego został wykonany dany wyrób. Natomiast oznaczenie literowe świadczy o urzędzie, który naniósł daną cechę.

Oczywiście wszystkie wyroby z metali szlachetnych, które prezentowane są w sklepie Niepowtarzalne.com podlegają prawu probierczemu i jeżeli jest to wymagane również są ocechowane. Informacje na temat materiału, z którego został wykonany dany wyrób, jego próbie oraz umieszczeniu na nim znaku imiennego i cechy znajdą Państwo w opisach poszczególnych przedmiotów.

Poniżej prezentowane są wizerunki cech probierczych, które zostały określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Dla wyrobów platynowych

Wizerunki cech dla wyrobów platynowych

Dla wyrobów palladowych

Wizerunki cech dla wyrobów palladowych

Dla wyrobów złotych

Wizerunki cech dla wyrobów złotych Wizerunki cech dla wyrobów złotych

Dla wyrobów srebrnych

Wizerunki cech dla wyrobów srebrnych Wizerunki cech dla wyrobów srebrnych

Pozostałe cechy

Wizerunki pozostałych cech

Dla oznaczenia części wyrobów nie wykonanych z metali szlachetnych

Oznaczenie części wyrobów nie wykonanych z metali szlachetnych

Kasowniki unieważniające naniesione cechy

Kasowniki

Wybrane akty prawne:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych